Winterseismogrammen te Ukkel (februari 2007)

Seismogram 1. Registratie van de grondbewegingen te Ukkel van zondag 4 februari tot zaterdag 10 februari 2007 (verticale component, grondsnelheid in µm/s, tijd aangegeven in Universele tijd, d.i. lokale wintertijd + 01h00). Ruwe gegevens, overheerst door microseismische ruis met dominante oscillatieperiodes van 6 en 16 seconden. Deze ruis is goed gekend sedert de uitvinding van de seismometer in de 19e eeuw, en wordt vooral veroorzaakt door deining op zee. De microseismische trillingen nemen merkbaar toe vanaf 7 februari ten gevolge van de passage van een lagedrukgebied over de Noord-Atlantische Oceaan. De invloed van deze ruis kan worden afgezwakt met een aangepast filter, zoals hieronder.
Seismogram 2. Zelfde registratie na toepassing van een filter die enkel frequenties boven de 5 Hz doorlaat ("high-pass" filter). De microseismische ruis is grotendeels verdwenen en in het resterend signaal komen andere fenomenen tevoorschijn die hoofdzakelijk te maken hebben met menselijke activiteit in Brussel. Zo ziet men o.a. de invloed van het openbaar vervoer dat stilvalt tussen 01h00 en 05h00 (lokale tijd), het algemene ruisniveau dat merkbaar lager is op zondag, en de passage van zware goederentreinen (a) 's nachts op lijn 26. Meer uitzonderlijk is de afname van het ruisniveau op donderdag 08/02/2007 tussen 08h00 en 11h00 (lokale tijd), te wijten aan het stilvallen van de verkeerscirculatie ten gevolge van hevige sneeuwbuien in volle ochtendspits (b). Wanneer enkel de frequenties onder de 0.1 Hz doorgelaten worden ("low-pass" filter) springen de lange periodes in het oog die veroorzaakt worden door verre aardbevingen. Op zondag 4 februari bijvoorbeeld zien we de golven afkomstig van twee aardbevingen, de eerste in Cuba (20h57 U.T., momentmagnitude Mw = 6.2), en de tweede in het zuidoosten van de Stille Oceaan (21h18 U.T., Mw = 6.1) (c). Dit waren de belangrijkste aardbevingen tussen 4 en 10 februari 2007. Een filter is echter niet nodig om dichterbije (voor de Straat van Gibraltar, 12/02/2007, 10h35 U.T., Mw = 5.9) of krachtigere (bij (Macquarie-eiland, 30/01/2007, 04h54 U.T., Mw = 6.8, en op dezelfde dag bij de Marianeneilanden, 21h37 U.T., Mw = 6.6, allebei in de Stille Oceaan) aardbevingen op te merken.